Khách sạn: Du khách

Chúng tôi sẽ sớm sẵn lòng hỗ trợ bạn thông tin về kỳ nghỉ của bạn ở Düsseldorf. Nhóm Khách sạn của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để tổng hợp thêm thông tin về giải vô địch và thành phố đăng cai tổ chức.

Khách sạn: Liên đoàn khách
Chúng tôi hy vọng bạn tận hưởng kỳ nghỉ của mình ở khu vực Rhine Ruhr. Đội ngũ hiếu khách của chúng tôi sẵn lòng trợ giúp nếu có bất kỳ câu hỏi nào: